TAULUKON SELITYKSET EXPLANATIONS
I sarake column KUNTA ja numero aakkosjärjestyksessä

TOIMIPAIKAN NIMI ja numero

+ toimipaikka sijaitsi rautatieaseman yhteydessä
= toimipaikan uusi nimi ja numero
ent = toimipaikan entinen nimi ja numero
Toimivaltuudet ja niiden muutokset, perustaminen
Pk = postikonttori
Pt = postitoimisto
Pa I = postiasema I
Pa II = postiasema II.
Pa = postiasema, myöhemmin postiasema II
2.lk.pt = 2. luokan postitoimitus, myöhemmin
postiasema I
1.lk.pt = 1. luokan postitoimitus, myöhemmin
postitoimisto
H I –V = haaraosasto I-V
postipysäkki
COMMUNE and number

NAME OF THE POST OFFICE and number

office was located at the railwaystation
new name and number
former name and number
authority and changes in it,founding and closing
Pk, Pt, Pa I, Pa II, Pa, 2.lk.pt, 1.lk.pt, Hv I-V
different grades Pk being the biggest
Postipysäkki is a small sub-post office located
by the railway in the countryside.
II sarake column Postileiman numero Kunnan toimipaikat ovat aakkosjärjestyksessä Number of cancellation The post offices inside a commune are in alphabetical order
III sarake column Leiman päätyyppi ja väri main type and colour of cancellation
IV sarake column Leimojen tarkemmat tunnukset
30 mm = leiman halkaisija tai pituus
1 pt tai 2 pt = alakaaressa 1 tai 2 postitorvea
8 lv = sektoreissa on 8 lohkoviivaa
* = sillan päissä on 5 tai 6 haarainen tähti
x = sillan päissä on 4 haarainen tähti
km = leimassa on kellomäärämerkintä
Charasterictics of the cancellations
diameter or length of the cancellation
1 or 2 posthorns in the lower outer ring
8 lines in the inner ring
a star with 5 or 6 points in the bridge-ends

a star with 4 points in the bridge-ends
time in the bridge of the cancellation
V sarake column Todettu käyttöaika PTM = tunnetaan vain posti- ja telemuseon leimakirjassa Known period of usage Picture of the cancellation is in the cancellation book of the Post museum
VI sarake column Leiman harvinaisuusaste Harvinaisuus on ilmaistu asteikolla R1 – R 5 RR tarkoittaa leimaa, josta ei toistaiseksi ole tunnettua käyttöä. Degree of rarity is indicated by numerals R 1 – R5. RR means no known usage by now.
VII sarake column Henkilökohtainen puuteluettelo Anssi Mikkola P= puuttuu kokonaan p= kokokohde puuttuu Personal wantlist Anssi Mikkola P= missing p= cover/card missing

WÄRDE, Arvo, R, Recomd ja T leimat on esitetty kunkin postitoimiston kohdalla. Näissä leimakuvauksissa viitataan Matti Siparin kirjaan.

WÄRDE, Arvo, R, Recomd and T cancellations are presented within each post office. The characterization is from Matti Sipari´s book.