YLEISKATSAUS LUOVUTETUN ALUEEN POSTIHISTORIAAN(in English)

Neuvostoliitolle luovutetun alueen kokonaispinta-ala oli 45 687 km, josta Karjalassa 26 915 m2, Petsamossa 10 974 km2 ja Salla – Kuusamon alueella 7 978 km2. Koko alueen asukasluku oli n 417 000.

Kokonaan luovutettiin Käkisalmen, Sortavalan ja Viipurin kaupungit, Koiviston ja Lahdenpohjan kauppalat sekä seuraavat maalaiskunnat: Antrea, Harlu, Heinjoki, Hiitola, Impilahti, Jaakkima, Johannes, Kanneljärvi, Kaukola, Kirvu, Kivennapa, Koiviston mlk, Kuolemajärvi, Kurkijoki, Käkisalmen mlk, Lavansaari, Lumivaara, Metsäpirtti, Muolaa, Petsamo, Pyhäjärvi Vp.l, Rautu, Ruskeala, Räisälä, Sakkola, Salmi, Seiskari, Soanlahti, Sortavalan mlk, Suistamo, Suojärvi, Suursaari, Terijoki, Tytärsaari, Uusikirkko Vp.l, Valkjärvi, Viipurin mlk, Vuoksela, Vuoksenranta ja Äyräpää.

Osia luovutettiin seuraavista maalaiskunnista: Ilomantsi, Jääski, Kitee, Korpiselkä, Kuusamo, Nuijamaa, Parikkala, Päkjärvi, Rautjärvi, Saari, Salla, Simpele, Säkkijärvi, Uukuniemi, Vahviala, Virolahti, Värtsilä ja Ylämaa.

KARJALA

Ruotsi-Suomen postilaitos perustettiin 1638. Tällöin aloittivat Karjalassa toimintansa Käkisalmen ja Viipurin postitoimipaikat. Kun Uudenkaupungin rauhassa 1721 Kaakkois-Suomi liitettiin Venäjään , jatkoivat edellä mainitut toimipaikat. Sortavalaan perustettiin toimipaikka 1784.

Leimat otettiin käyttöön Viipurissa ja Sortavalassa 1812 ja Käkisalmessa 1846. Leimat olivat kyrillisiä tai laatikkoleimoja.

1.7.1864 lähtien perustettiin 8 toimipaikkaa, jotka saivat yksirenkaisen leiman. Kaksirenkaisten leimojen kaudella 1873 – 89 perustettiin 21 toimipaikkaa. Ensimmäinen postipysäkki, Orslahti, perustettiin 1.3.1894.

Talvisota alkoi 30.11.1939. Sen jälkeen 13.3.1940 tuli rajaksi nykyinen raja. Postitoimipaikkojen lopettamisajoista ei ole tarkkoja tietoja ja kirjassa on merkitty lopettamisajaksi 1940.

Jatkosota alkoi 28.6.1941. Ensimmäinen toimipaikka, Värtsilä, avattiin 1.8.1941 ja sen jälkeen nopeassa tahdissa muita. Vielä 1.6.1944 avattii toistakymmentä postipysäkkiiä. Venäläisten suurhyökkäys Karjalan kannaksella alkoi 9.6.1944. Toiminnan lopettaminen tapahtui sitä mukaan kun rintama eteni Suomeen päin. Myöhäisin tässä kirjassa todettu leimaus on 23.9.1944 Elisenvaaralla ja Suojärven Piitsjoella.

SALLA – KUUSAMO

Ensimmäinen postitoimipaikka perustettiin Kuolajärvelle 1.4.1889. Alue luovutettiin Neuvostoliitolle 1940. Jatkosodan aikana toimipaikkoja avattiin uudelleen ja syyskuussa 1944 luovutettiin uudelleen Neuvostoliitolle.

PETSAMO

Alue liitettiin Suomeen 1920 ja otettiin haltuun 14.2.1921 ja liitettiin kuntana Oulun lääniin. Talvisodan aikana Neuvostoliitto valloitti koko Petsamon mutta vain Kalastajasaarento ( Kervanto, Maattivuono, Pummanki ja Vaitolahti) luovutettiin 1940. Muualla Petsamossa postitoimipaikat jatkoivat toimintaansa.

Jatkosodan loppuessa syyskuussa 1944 luovutettiin koko Petsamo. Myöhäisin todettu leimaus on 12.9.1944 Petsamossa ja Liinahamarissa.


A SHORT HISTORICAL BACKGROUND

The total area ceded to Soviet Union was 45 867 square kilometres of which 26 915 was in Karelia, 10947 in Petsamo and 7978 in Salla – Kuusamo.

The total population was about 417000.

Wholly were ceded the towns of Käkisalmi, Sortavala and Viipuri, the townships of Koivisto and Lahdenpohja and the following communes: Antrea, Harlu, Heinjoki, Hiitola, Impilahti, Jaakkima, Johannes, Kanneljärvi, Kaukola, Kirvu, Kivennapa, Koiviston mlk, Kuolemajärvi, Kurkijoki, Käkisalmen mlk, Lavansaari, Lumivaara, Metsäpirtti, Muolaa, Petsamo, Pyhäjärvi Vp.l, Rautu, Ruskeala, Räisälä, Sakkola, Salmi, Seiskari, Soanlahti, Sortavalan mlk, Suistamo, Suojärvi, Suursaari, Terijoki, Tytärsaari, Uusikirkko Vp.l, Valkjärvi, Viipurin mlk, Vuoksela, Vuoksenranta and Äyräpää.

Parts of the following communes were also ceded: Ilomantsi, Jääski, Kitee, Korpiselkä, Kuusamo, Nuijamaa, Parikkala, Pälkjärvi, Rautjärvi, Saari, Salla, Simpele , Säkkijärvi, Uukuniemi, Vahviala, Virolahti, Värtsilä and Ylämaa.


KARELIA

The Swedish – Finnish Postal system was founded in 1638. At the same time the post offices of Käkisalmi and Viipuri were opened. The operation on these post offices was unaffected when south eastern Finland was merged into Russia 1721. The post office of Sortavala was founded in 1784.

The first cancels came to use in 1812 in Viipuri and Sortavala and 1846 in Käkisalmi. They were kyrill and boxed cancels. From January 7th 1864 onwards eight post offices were founded which got 1-ring cancels. During 2-ring cancels 1873 – 1889 21 post offices were founded.

The first “Postipysäkki” (a small sub post office by the railway at the countryside) was founded March 1st 1894.

The winter war (Talvisota) started November 30th .1939. After the winter war (March 13th 1940) the frontier was the same as nowadays. The exact closing day of different post offices is not known and in this book it is marked 1940.

The war (Jatkosota) started again June 28th 1941 The first post office Värtsilä was opened August 1st 1941 and after that followed quickly many others. Even on june 1st 1944 there were more than ten sub-post offices opened.

The main Soviet invasion in the Karelian isthmus started June 9th 1944. and gradually all post offices were closed . The exact closing time is known only for few post offices and otherwise only 1944 is mentioned.

The last known cancellation time is September 23rd 1944 in Elisenvaara and Piitsjoki (Suojärvi).

SALLA – KUUSAMO

The first post office was founded in Kuolajärvi April 1st 1889. The district was ceded to the U.S.S.R 1940. During next war (Jatkosota) many post offices were openend and in September 1944 were ceded again.

PETSAMO

This area was attached to Finland in the peace treaty of Tartu 1920 and official possession began February 14th 1921 During the winter war 1939 U.S.S.R conquered the whole area except for only a small part, Kalastajasaarento (Kervanto, Maattivuono, Pummanki and Vaitolahti) was ceded. In the remaining part the postal function began again. At the termination of the war in 1944 the whole Petsamo area was ceded.

The latest known cancellation time is September 12th 1944 in Petsamo and Liinahamari.