Luovutetun alueen postitoimipaikoissa käytetyt leimat

Tämän sivuston luettelo perustuu teokseen, The catalogue of these pages is based on the book: Anssi Mikkola – Lasse Könönen: Luovutetun Karjalan, Petsamon ja Sallan postitoimipaikoissa käytetyt leimat. – Postmarks used in postoffices in the territories ceded to USSR - Karelia, Petsamo and Salla

Sivustoon on lisätty leimojen värikuvia sekä päivämäärätietoja on päivitetty. Jos kuva ei ole Anssi Mikkolan kokoelmista on se merkitty koodilla kuvan alle. (Avustajat)

Postitoimipaikat ovat aakkosjärjestyksessä sivuston vasemmassa reunassa. Klikkaamalla toimipaikkaa avautuu koko kunnan sivusto toimipaikan kohdalta. Jos klikataan alleviivattua "Kunnat" tekstiä, avautuu kunnan sivu alusta.

Postoffices are in alphabetical order in the left side of the page. By clicking the post office opens the page of the commune at the spot of the postoffice. By clicking the underlined "kunnat" text opens the page of the commune at the beginning.

Seuraavia rivejä klikkaamalla löytyy kyseinen asia. Sivut valmistuvat vähitelleen ja kaikkia asioita ei aluksi löydy.

1) Kirjan esipuhe – Foreword of the book
2) Yleiskatsaus luovutetun alueen postihistoriaan – A short historical background
3) Kartat – Maps
4) Tärkeimmät leimatyypit – Main types of cancellation
5) Selitykset – Explanations
6) Wärde ja Arvo leimat
7) Varaleimat - Reserve cancellations
8) Muut leimat - other cancellations 9) Lähdeluettelo
10) Avustajat. Leimakuvia ja päivämäärätietoja Assistants. Scans and dates.
11) Sanakirja – Dictionary see also 5 explanations and 4 main types
12) vaihtoluettelo – For exchange
13) Sota-ajan leimat – War time cancellations
14) Viipurin postihistoria Nordia 2011 (engl.) - Viipuri postal history presentation Nordia 2011
Anssi Mikkola
Kauniaistentie 11 B 17
02700 Kauniainen
Finland
tel 050-5931623
sähköposti email anssi.mikkola@kolumbus.fi