ESIPUHE   (in English)

V. 1980 Eero J. Helkiö kirjoitti perustavaa laatua olevan tutkimuksen luovutetun Karjalan, Sallan ja Petsamon postihistoriasta. Teoksen kustansi Oy Kaj Hellman Ltd. Tämä on ollut yli 25 vuoden ajan tärkein kyseisen tutkimusalueen lähdeteos ja huolimatta sen esipuheessa mainitusta aineiston suppeudesta on sen tietoihin kohteiden harvinaisuudesta ja päivämäärätiedoista jatkuvasti vedottu. Teoksessa postitoimipaikat oli esitetty aakkosjärjestyksessä , mikä tekikin siitä hyvin helppokäyttöisen.

Nyt julkaistavassa uudessa kirjassa ovat postitoimipaikat kuntien mukaisessa järjestyksessä siten, että kunkin kunnan postitoimipaikat ovat omana ryhmänään. Postitoimipaikkojen sijoittelu kuntiin perustuu Rolf Alameren v.2000 julkaistuun tutkimukseen, joka pyrki selvittämään postitoimipaikan sijainnin luovutushetkellä 1944. Verrattuna Helkiön luetteloon on monen postitoimipaikan sijaintikunta muuttunut. Jokunen on jäänyt kokonaan pois ja joku on tullut lisää.

Postitoimipaikkojen aukioloajat perustuvat suurimmalta osin Eero Helkiön kirjan tietoihin. Samoin tunnettujen käyttöaikojen päivämäärätiedot on otettu tämän kirjan pohjaksi. Kirjasta on poistettu sellaisia leimoja, joita ei ole voitu todeta varmudella havaituiksi, esimerkiksi pääosa 1940-luvun ”Lakanen mainitsee” yksirengasleimoista.

Postipysäkkien antiikvaleimojen rivileimasimissa oli materiaalina kumi (kautsu), joka käytössä nopeasti kului. Näiden leimojen kohdalla on leimojen eroittelu tulkinnanvaraisempaa kuin myöhempien pääasiassa metallista valmistettujen groteskityyppisten rivileimojen. Luettelossa on kuitenkin pyritty kuvaamaan selvästi toisistaan esim. pituudeltaan poikkeavat rivileimat omina tyyppeinään.

Leimojen päivämäärätiedot perustuvat Eero Helkiön suostumuksella hänen kirjansa tietoihin sekä kirjan ilmestymisen jälkeen hänen saamiinsa lisäyksiin, lisäksi tekijöiden kokoelmiin, vuosien aikana kerättyihin tietoihin huutokaupoista, postimerkkinäyttelyistä, useiden keräilijöiden kokoelmista ja muista lähteistä. Suurisuuntaiseen tietojen keräilyyn eri keräilijöiltä emme ole ryhtyneet koska tiedämme, kuinka suuren työn ison kokoelman leimojen päivämäärien läpikäynti aiheuttaa. Näinollen kaikille tietoja luovuttaneille haluamme nimiä mainitsematta sanoa parhaat kiitokset.

Tällainen kirja ei varsinkaan päivämäärätietojen osalta ole koskaan valmis. Samoin leimakuvia puuttuu vaikka niitä on tähän kirjaankin saatu paljon lisää, rivileimoja n 90 kpl. Tämä kirja julkaistaan tarkoituksella vaatimattomassa muodossa ja halpana, jotta hinta ei olisi sen hankinnan esteenä. Kirjan lopussa olevat ilmoitukset ovat omalta osaltaan tätä auttaneet ja olemme tästä kannatuksesta ilmoittajille hyvin kiitollisia. Samalla toivomme saavamme filatelisteilta täydennystietoja sekä leimojen käyttöaikojen että leimakuvien suhteen. Jos tietoja kertyy runsaasti on mahdollista tehdä päivitysteos joko kirjana tai internetissä. Tässä vaiheessa harkitaan tehdäänkö päivitysteos aakkosjärjestyksessä vai kunnittain kuten nyt.
Kirjan mukana on kaavake, jonka avulla voi antaa palautetta ja ottaa kantaa erilaisiin kysymyksiin. Samalla kysellään nimenomaan harvinaisimpien leimojen tietoja, jolloin näistä saataisiin tarkempi käsitys ja leimojen harvinaisuusluokitusta voitaisiin vielä tarkentaa.

Kaikenlaisen palautteen ottavat mielihyvin vastaan
Anssi Mikkola
os Maisterintie 12 B
02700 Kauniainen
sähköposti anssi.mikkola@kolumbus.fi
Lasse Könönen
os Koskenparras 8 55100 Imatra
puh 050-5931623 puh 040-5381605
sähköposti l.kononen@pp.inet.fi


FOREWORD

Eero J. Helkiö wrote his basic investigation of the postal history of territories ceded to the U.S.S.R Karelia, Salla – Kuusamo and Petsamo in 1980. The book was published by Oy Kaj Hellman Ltd. This book has over 25 years been the most important source of knowledge for this field of investigation and in spite of the lack of material for this book, its contents have been used as a standard in many occasions.

In Helkiö´s book the post offices were in alphabetical order. In this new book the communes are in alphabetical order and the offices inside the commune are in similar order. The communal location of the post offices is based on the investigations of Rolf Alameri in 2000, which tried to clear the location on post offices at the end of the war in September 1944. Compared to Helkiö´s book many post offices have changed commune. Some have been removed, and some are new.

The data in Helkiö´s book about post offices and cancellation times are the basis of this book. Some cancellations have been dropped, e.g. many “Lakanen mentions” 1-ring cancels, due to lack of evidence for their existence. Many additions have been made based on Helkiö´s archives, on the collections of the authors of this book and many other collectors, on exhibitions, auctions and other sources.

This kind of book is never complete especially considering cancellation times. Many pictures of straight line cancels are still missing although about 90 new examples have been found. This book is published as an inexpensive one colour print so that the price is not an obstacle to get this book. Many ads at the end of this book also help to lower the price. The authors are very grateful to the advertisers.

We hope to get new knowledge from the collectors about the cancellation times and pictures. All kinds of other comments will also be gladly accepted.

A sheet is enclosed to get comments and especially data about rare RR and R5 cancels and new cancellation times of other cancels.

Anssi Mikkola
os Maisterintie 12 B
02700 Kauniainen
Finland
tel 050-5931623
email anssi.mikkola@kolumbus.fi
Lasse Könönen
os Koskenparras 8
55100 Imatra
Finland
tel 040-5381605
email l.kononen@pp.inet.fi