Avustajat assistants
lb Lasse Borg
he Hannu Elo
hh Harri Hassel
vh Veikko Haukka
hellh Hellman huutokaupat
oh Olavi Helminen
seh Sven-Erik Hjelt
rh Raimo Hämäläinen
ph Pekka Höök
jj Jouko Järvinen
pk Paavo Kangasmäki
ksh Karelia Stamps huutokaupat
lk Lasse Könönen
lh Lapin huutokaupat
al Antti Lehmus
jl Jorma Lindeblad
mah Merkki Albert huutokaupat
jm Jukka Mäkipää
hnu Hannu Nummela www.postileimat.com
neuvoja, advice in  website plannig
mp Matti Parkkonen
ep Eelis Petäjämäki
pmk Postimuseon kokoelmat,  Post museum collections
pml Postimuseon leimapainanteet,  Post museum prints
js Jussi Saarinen
os Olli Saarinen
sfph Suomen Filateliapalvelu huutokaupat
tt Teuvo Termonen
Ulf Ström  kotisivujen ohjelmointi, website program